kinderopvang

Wat is de toegevoegde waarde van voor- en vroegschoolse educatie voor jonge kinderen?

In deze aflevering ga ik in gesprek over onderwijs en het jonge kind. Specifiek over voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Deze programma’s worden aangeboden door bijvoorbeeld peuterspeelzalen en recent ook kinderdagverblijven. Het doel is om achterstanden te bestrijden, te voorkomen en ook ouders vaardigheden aan te reiken om de ontwikkeling van hun kinderen te stimuleren. Dit is een belangrijke pijler in het onderwijsachterstandenbeleid in Rotterdam. De vraag die we verkennen in deze podcast is of en hoe kinderen hier baat bij hebben. We slaan de brug tussen actueel wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk. We bespreken een recent onderzoek uitgevoerd door het Kohnstamm instituut en de Universiteit Utrecht: Ontwikkeling van kinderen en relatie met kwaliteit van voorschoolse instellingen Resultaten uit het Pre-Cool cohortonderzoek. Check het hele onderzoeksrapport via deze link.

Gasten in de studio zijn:

  • Paul Leseman, hoogleraar orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, mede-projectleider van onderzoek dat in de podcast centraal staat
  • Cathy van Tuijl, lector jonge kind educatie aan de Hogeschool Saxion
  • Anita Derks, directeur Landelijk Expertisecentrum Jonge Kind en onderwijsmanager aan de Pabo aan de Hogeschool Rotterdam

Kies jij voor lesgeven in Rotterdam? Check deze link en ontdek de voordelen!

Bekijk ons gesprek eens op YouTube!