Onderwerpen

Tjipcast richt zich op actuele vraagstukken die centreren rondom een aantal overkoepelende maatschappelijke thema’s. Hieronder staan ze op een rij en kan je per categorie zoeken naar specifieke afleveringen.

Onderwijs

Vraagstukken die gaan over de kwaliteit van het onderwijs in Nederland. Gericht op het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, MBO, HBO en WO. Wat doen goede scholen precies? Hoe werkt kennisoverdracht in een klas precies? Is gepersonaliseerd leren een haalbare kaart in Nederland? En klopt het dat kinderen minder lezen en schrijven?

Levenlang leren

Vraagstukken die gaan over leren in, rondom en buiten het werk. Over de verbinding tussen de werkomgeving en de professionals die er werken. We bespreken actuele opleidingsvraagstukken, organisatievraagstukken en zoeken telkens de relatie met een levenlang leren.

Leiderschap en management

Vraagstukken die gaan over wat succesvolle leiders doen in organisaties en wat niet. We richten ons zowel op formeel als informeel leiderschap. Gericht op scholen, commerciële organisaties en breder: onze samenleving. Ook kijken we naar de schaduwkant van leiderschap, de mogelijkheden en ‘guru’ fabeltjes. Met een kritische reflectie op hypes, vergezichten en ‘vanzelfoplossingen’.

Innovatie en continue verbeteren

Vraagstukken die gaan over het zoeken naar vernieuwende oplossingen voor taaie problemen. Zowel in maatschappij als organisatie. Zijn innovatieprocessen vooraf te bepalen of is het een kwestie van slim ‘voorwaarts stuntelen’? Hoe werk je aan verbeterprocessen in organisaties en wat is de rol van management en professional hierin? Zijn er bepaalde organisatiestructuren die wendbaarder zijn dan anderen? Over dit soort vragen praat ik met experts uit wetenschap en praktijk.

Samenwerken

Vraagstukken die gaan over hoe mensen optimaal samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken. Bestaat er zoiets als ‘het ideale team’? Waarom lopen bepaalde processen in organisaties stroperig en taai? Wat werkt wel en wat niet als je graag de kwaliteit en slagkracht van je team wilt verbeteren?

Filosofie

Vraagstukken die gaan over de zin van het leven, het verschil tussen goed en kwaad en de zoektocht naar betrouwbare kennis. Vragen die niet altijd leiden tot pasklare antwoorden, maar wel reuze interessant zijn. Waarom zijn we op aarde? Hoe leven we een goed leven? En bestaat God?