toetscultuur

Waarom doen we de dingen zoals we ze doen in het onderwijs?

Claire Boonstra is een bekende onderwijsvernieuwer in Nederland. Ze houdt al jaren een pleidooi om ons onderwijs radicaal te transformeren. Zo dient ons onderwijs kinderen meer ruimte te bieden om zichzelf te leren ontdekken, in verbinding met de natuur en omgeving zodat ze hun potentieel kunnen ontdekken. Een vaststaand curriculum met overdreven veel aandacht veel aandacht voor toetsing staat hier haaks op.

In deze podcast ga ik uitgebreid in gesprek met Claire. We bespreken wat de bedoeling van onderwijs volgens haar zou kunnen zijn, wat voor uitdagingen dit met zich meebrengt en hoe dit soort ideeën van de grond kunnen komen in Nederland. Ik leg haar ook enkele vraagstukken voor gericht op leren lezen, kennis van de wereld opdoen en gelijke kansen voor iedereen.

Claire is co-auteur van het onderwijsvragenboek en initiatiefnemer van de film Wat is het doel van onderwijs? Ze is daarnaast oprichter van Operation Education, een actieve community waar de pioniers op het gebied van regeneratieve educatie elkaar ontmoeten en met elkaar werken aan regeneratief onderwijs; onderwijs dat bijdraagt aan het welzijn van individu, samenleving en planeet.

Bekijk ons gesprek eens op YouTube!

Wat toetst de eindtoets in het basisonderwijs eigenlijk?

In deze podcast is toetsexpert en toetsontwikkelaar Karen Heij te gast. In 2021 verdedigde ze een proefschrift over de rol en functie van de eindtoets in het primair onderwijs. Over de conclusies van haar proefschrift gaat dit gesprek. We verkennen de functie en werking van de eindtoets in het basisonderwijs. We bespreken de historische opkomst van de eindtoets en gaan dieper in op de werking van de meest bekende toets in Nederland: de cito toets. In haar onderzoek worden enkele belangrijke kritieken en normatieve implicaties van het toetssysteem in Nederland kaart gebracht. Zowel op het niveau van leerling als op beleidsmatig niveau en in relatie tot de huidige onderwijskwaliteit vraagstukken. We verkennen in hoeverre de eindtoets in het basisonderwijs zoals die nu werkt de gelijke kansen in Nederland groter of kleiner maakt.