Onderwijsnieuws: december 2023

2023 zit er bijna op. Samen met Peter Loonen blik ik terug op het onderwijsnieuws van 2023. We staan uitgebreid stil bij twee publicaties. Ten eerste het onderzoek in opdracht van ministerie van OC&W Vertrekredenen leraren en docenten in het po, vo en mbo. En vervolgens de nota geschreven door Theo Witte Naar een professionele cultuur voor het beroep van leraar. Ze raken wat ons betreft de kern van 2023: Het toenemende lerarentekort in Nederland wat hand in hand gaat met niveaudaling van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Is er hoop? En wie wil er nog voor de klas? We kijken voorzichtig vooruit naar 2024.

Deze podcast is ook te vinden via een nieuw kanaal: Top 10 onderwijsnieuws. Maar je kunt natuurlijk ook hier blijven luisteren. Tips of ideeën voor de volgende uitzending? We horen het graag!